Digitaal toegankelijk

Een dementievriendelijke website ontwerpen

Door Cognitieve Beperking, Geheugenbeperking Geen Reacties

Digitale toegankelijkheid is een onderwerp waar web developers, marketeers, bestuurders en managers niet langer omheen kunnen. Buiten het feit dat het voor (semi)overheidswebsites verplicht is, zijn er andere motieven voor het implementeren van digitale toegankelijkheid. Echter is het niet altijd duidelijk welke groepen mee moeten worden genomen bij het plannen van een inclusieve website.

Eerder verschenen op Digitaal Toegankelijk.com al artikelen over groepen die baat hebben bij digitale toegankelijkheid, zoals mensen met ADHD, met een mobiliteitsbeperking of een visuele beperking. Een andere, helaas in omvang groeiende, groep bestaat uit mensen met dementie. In dit artikel worden praktische tips besproken voor het ontwikkelen van een dementievriendelijke website.

Dementie in Nederland

Alzheimer Nederland omschrijft dementie als een verzamelnaam voor een combinatie van symptomen waarbij de hersenen informatie niet goed meer kunnen verwerken. Doordat zenuwcellen in de hersenen of de verbindingen tussen zenuwen kapot gaan, wordt het functioneren van de hersenen beperkt. De snelheid waarmee de hersenen achteruit gaan verschilt sterk per persoon.

De meest voorkomende vorm van dementie is de ziekte van Alzheimer. Net als bij andere vormen van dementie krijgen mensen te maken met symptomen als geheugenproblemen, moeite met cognitieve vaardigheden en veranderingen van karakter en gedrag. Ook het zichtvermogen kan achteruit gaan, net als de mogelijkheid om verbanden te leggen. Het is duidelijk dat dit een impact heeft op online surfgedrag, maar voor hoeveel mensen eigenlijk?

Één op de vijf mensen krijgt een vorm van dementie. Bij vrouwen is deze ratio met een op de drie hoger, dan bij mannen. De ziekte wordt vaak geassocieerd met ouderdom en dit is niet onterecht. Bij mensen boven de 90 heeft maar liefst 40% te maken met symptomen van dementie. In totaal komt dit landelijk neer op ruim 280.000 mensen met dementie. Naar verwachting stijgt dit aantal door vergrijzing naar een half miljoen in 2040. Dit onderstreept nogmaals het belang van dementievriendelijke websites.

grafische tekening van hersenen omhoog gehouden door hand

Dementievriendelijke web development

Websites die niet aangepast zijn aan de voorkeuren van deze groep groep, zijn niet of moeilijk te gebruiken voor mensen met dementie. Het vormgeven en ontwikkelen van dementievriendelijke websites heeft veel raakvlakken met andere aspecten van digitale toegankelijkheid, maar kent zeker unieke aspecten. Hieronder zijn praktische tips beschreven, welke direct door developers toegepast kunnen worden.

Navigatiestructuur en menu’s

De navigatie/menustructuur van een website fungeert als de basis van een toegankelijke website. In een vorig artikel werd het belang van een menustructuur die met een toetsenbord bediend kan worden beschreven. Ook voor een dementievriendelijke website speelt de menustructuur een belangrijke rol. Een belangrijk element, dat ook significant bijdraagt aan de SEO waarde van een website, is het gebruik van breadcrumbs. Hiermee wordt het doorlopen pad weergegeven en krijgen gebruikers de mogelijkheid om terug naar de vorige pagina te gaan.

Veel vormgevers zullen het niet eens zijn met de volgende tip: plaats een ‘home’ knop in het menu. Niet voor iedereen is het voor de hand liggend dat het logo linksboven een website je naar de homepage stuurt. Door een home knop toe te voegen, worden frustraties bij (onder andere) mensen met dementie bespaard.

Websites kunnen onduidelijk overkomen voor mensen met dementie. Door in de menustructuur het actieve gedeelte van de website aan te geven, kan er verduidelijking aangebracht worden, zeker voor mensen met dementie. Op Digitaal Toegankelijk.com gebeurt dit bijvoorbeeld door het actieve item te onderstrepen. Er zijn talloze opties, voor iedere huisstijl is een mogelijkheid.

Onder ouderen neemt het gebruik van tablets nog steeds toe. Niet zonder reden, tablets zijn gemakkelijk te bedienen, kunnen overal gebruikt worden en beperken de gebruiker niet. Veel webmasters zullen in de bezoekersstatistieken van de website zien dat gebruikers vooral op mobiele telefoons de website bezoeken. Toch is het van belang om deze groep mee te nemen bij het ontwikkelen van een website. Zorg bijvoorbeeld dat knoppen en links ook op tablets te gebruiken zijn.

Samengevat:

 • Gebruik breadcrumbs
 • Voeg een home knop toe aan het menu
 • Zorg dat het duidelijk is op welk onderdeel van de website een bezoeker zich bevindt
 • Maak websites tabletvriendelijk

Tekstuele content

Het belang van een duidelijke tekst is een van de voor de hand liggende tips voor dementievriendelijke websites. Door zo min mogelijk complexe, zeer algemene of dubbelzinnige taal te gebruiken, blijft de rode draad ook voor mensen met dementie te volgen. Een goed praktijkvoorbeeld hiervan is een call to action als ‘Meedoen!’. Voor gebruikers die moeite hebben om verbanden te leggen en niet goed uit de context op kunnen maken wat er wordt bedoeld, is dit een te vage beschrijving van wat er achter de link of knop te verwachten valt. Een goed uitgangspunt is om knoppen te ontwikkelen die, ook voor mensen die de context niet kennen, begrijpelijk te maken.

Daarnaast gelden ook hier de algemene tips voor digitaal toegankelijke teksten: korte alinea’s, een lettertype dat door de gebruiker in grootte aangepast kan worden, geen gebruik van jargon en genoeg witruimte tussen regels in. In de webrichtlijnen van de WCAG staan de specificaties voor deze onderdelen.

Uiteraard is ook het lettertype van tekst op de website van belang. Er wordt aangeraden om san serif lettertypes te gebruiken, omdat letters gemakkelijker van elkaar onderscheiden kunnen worden dan bij serif lettertypes. Probeer je als vormgever ook zo veel mogelijk te beperken tot één lettertype.

Om grote stukken tekst overzichtelijk te houden, kunnen opsommingen na alinea’s gebruikt worden. Een bijkomend voordeel hiervan is dat de website voor iedere bezoeker gestructureerder, duidelijker en overzichtelijker wordt.

Een laatste tip voor tekstuele content is de mogelijkheid om pagina’s te printen. Zeker voor langere, informatieve stukken tekst kan het voor mensen met dementie gemakkelijker zijn om dit van papier te lezen. Maak het gebruikers gemakkelijker door een print icoon toe te voegen en het format van de site aan te passen naar printformaat.

Samengevat:

 • Vermijd complexe, algemene en dubbelzinnige taal
 • Schrijf korte alinea’s, gebruik genoeg witruimte en vermijd jargon
 • Zorg dat de gebruiker de grootte van het lettertype aan kan passen
 • Gebruik serif lettertypes
 • Vat na onderdelen de belangrijkste content samen
 • Maak pagina’s printvriendelijk

Vormgeving

Afhankelijk van de vorm van dementie die mensen hebben, kan een verminderd zicht ook opspelen. Daarom is het van belang om een kleurenpalet waarbij de contrastverhouding tussen tekst en achtergrond minstens 4,5: 1 is. In dit onderdeel van de WCAG lees je meer over advies over contrast.

Een tip die eigenlijk voor alle internetgebruikers zou moeten gelden is: vermijd tekst met een foto of illustratie als achtergrond. Buiten het feit dat tekst moeilijker leesbaar is met een onregelmatige achtergrond, leidt dit de bezoekers onnodig veel af van de daadwerkelijke content van je website.

Afbeeldingen en illustraties laten een website tot leven komen. Vrijwel niemand zit te wachten op eindeloze lappen tekst. Ook voor mensen met dementie kunnen afbeeldingen bijdragen aan een prettige online ervaring. Een vereiste hiervoor is dat afbeeldingen de boodschap van de tekst moeten ondersteunen. De gebruiker mag dus niet worden afgeleid door (onnodige) visuele elementen op de pagina. Hoe meet je dit? De beste manier om erachter te komen of je website dementievriendelijk is, is door deze te laten testen door mensen met dementie. Digitaal Toegankelijk.com helpt organisaties hierbij, door testsessies te houden en testgroepen samen te stellen. Lees hier meer informatie over een website of app laten testen door mensen met dementie.

Het ondertitelen van video’s zou bijna verplicht moeten zijn. De lijst met groepen mensen die hier profijt van hebben is eindeloos. Niet alleen mensen met een auditieve beperking hebben hier baat bij, ook voor mensen met dementie voegt ondertiteling bij video’s ongekende waarde toe. Door mee te kunnen lezen kan een bezoeker makkelijk de aandacht bij de boodschap houden en de rode draad blijven volgen.

De laatste tip van dit artikel heeft betrekking tot podcasts. De populariteit van podcasts is de laatste jaren enorm gestegen. Veel websites plaatsen interviews of stukken tekst ook als auditieve boodschappen op een website, via platforms als Soundcloud. Door een foto van de spreker bij een bericht te plaatsen, is het voor mensen met dementie gemakkelijker om verbanden te leggen en de podcast af te luisteren.

Samengevat:

 • Zorg voor voldoende contrast tussen tekst- en achtergrondkleur
 • Plaats tekst op een effen achtergrond
 • Gebruik alleen afbeeldingen als deze waarde toevoegen
 • Voorzie video’s op je pagina van ondertiteling
 • Plaats een foto van de spreker bij podcasts

Dementievriendelijke websites

Zeker nu heel de wereld is aangewezen op zijn eigen huis en zo min mogelijk bezoek ontvangt, zijn we aangewezen op online middelen om contacten te onderhouden. Dit geldt uiteraard ook voor mensen met dementie. Door bij het ontwikkelen van websites rekening te houden met deze groep, maken we de online wereld een stuk inclusiever.

Digitaal Toegankelijk.com helpt organisaties bij het ontwikkelen van digitaal toegankelijke producten als websites en apps. Lees meer over hoe Digitaal Toegankelijk.com werkt aan een inclusiever internet of neem via onderstaande knop direct contact met ons op.

Maak ook jouw website of app toegankelijk!

We komen graag langs om te bepalen welke stappen jullie kunnen zetten richting een toegankelijk product

Afspraak maken
Digitaal toegankelijk

Obstakels voor internetters met ADHD

Door ADHD Geen Reacties

Veel content over digitale toegankelijkheid heeft een visuele- of auditieve beperking centraal staan. Dit soort beperkingen  zijn voor de hand liggend en zullen daarom vaak het eerste zijn waar mensen aan denken als het om digitale toegankelijkheid gaat. Een groep die in andere gevallen, zoals in het onderwijs, meer aandacht krijgt, bestaat uit mensen met ADHD. Niet gek dat er op scholen rekening  wordt gehouden met deze groep, omdat volgens het RIVM 2,9% van de personen onder  de 18 ADHD heeft. Voor volwassenen is dit zo’n 2,1%. In totaal zijn dit dus zo’n 400.000 mensen in heel Nederland. 

Door de struikelblokken van deze groep beter te begrijpen, kan ook het internet zo gemakkelijk  mogelijk worden ingericht voor  mensen  met ADHD. In dit artikel worden online obstakels voor mensen met ADHD besproken, zodat web developers en online marketeers rekening kunnen houden met deze groep tijdens het bouwen van het internet.

Cognitieve uitdagingen

Het doel van Digitaal Toegankelijk.com is werken naar een toegankelijk  internet, voor iedereen. Naast het optimaliseren van websites voor schermlezers of het gebruik van een toetsenbord, is optimaliseren voor mensen met ADHD  dus ook van belang. Maar, hoe anders is surfen op het internet voor deze mensen eigenlijk? De beperkingen waar iemand met ADHD tegenaan kan lopen worden hieronder beschreven, opgedeeld in twee groepen: aandacht gerelateerd en hyperactief impulsief. 

Aandacht gerelateerd

Voordat de beperkingen beschreven worden, moet vermeld worden dat er niet zoiets bestaat als ‘de ADHD beperkingen/symptomen’. Ieder mens is uniek, zo ervaart ook ieder persoon met ADHD deze symptomen op zijn of haar eigen  manier. De beperkingen die hieronder besproken worden gelden over het algemeen.

Beperkingen van mensen met ADHD gerelateerd aan aandacht zijn:

 • Moeite hebben om aandacht voor een langere periode vast te houden.
 • Door overhaast na te denken, geen oog voor detail hebben.
 • Moeite hebben met het opvolgen van instructies.
 • Moeilijkheden hebben met het organiseren of plannen van van activiteiten.
 • Voorwerpen gemakkelijk kwijt raken.
 • Snel afgeleid zijn of dingen snel vergeten.

Hyperactief impulsief

ADHD beperkt mensen niet alleen op het gebied van aandacht. Ook het impulsieve/hyperactieve aspect heeft invloed op deze groep, ook wanneer zij het internet gebruiken. Enkele van deze beperkingen zijn:

 • Moeite hebben om te blijven zitten.
 • Extreem veel praten.
 • Wippen op stoelen of overmatig friemelen met de handen.
 • Een gevoel van rusteloosheid.
 • Moeite om in stilte te werken of studeren
 • Vragen beantwoorden zonder goed na te denken over het antwoord

Obstakels op het internet

In de praktijk leiden deze symptomen ertoe dat bezoekers op een website of app snel de aandacht kwijt zijn of overprikkeld raken door te veel afbeeldingen, tekst of andere elementen. Ook onverwachte of onlogische reacties zijn frustrerend. Een voorbeeld hiervan is een link die in een nieuw tabblad opent, terwijl overige links wel in hetzelfde venster geopend worden. 

Andere struikelblokken waar mensen met ADHD op het internet tegenaan lopen zijn:

 • Enorme lappen tekst.
 • Veel verschillende lettertypes.
 • Te weinig tijd in video’s om mee te lezen of om keuzes te maken in apps.
 • Complexe en onnodig lange formulieren.
 • Inconsistent gebruik van iconen.

Optimaliseren voor mensen met ADHD

De tips voor het bouwen van websites en apps voor mensen met ADHD zijn minder concreet dan voor mensen met een auditieve- of visuele beperkingen. Om  digitale projecten te maken die ook voor mensen met ADHD gebruiksvriendelijk zijn, is het van belang om niet te veel te vragen van de gebruiker. Praktische tips en tricks worden besproken in het artikel ‘Een toegankelijk internet voor mensen met ADHD’. Om het optimale resultaat te behalen, is het aan te raden om een website of app te  laten testen door mensen met ADHD. Op deze manier kan de doelgroep laten weten wat wel of niet werkt.

Digitaal toegankelijk

Toegankelijkheidsopties van iOS en Android

Door Apps & Websites, Auditieve Beperking, Cognitieve Beperking, Spraakbeperking, Taalberperking, Tips & Trics, Tools, Visuele Beperking Geen Reacties

Er zijn talloze oplossingen die bijdragen aan meer digitale toegankelijkheid. Deze bestaan zowel uit hardware, zoals schermlezers  of brailleleesregels, als uit software, denk aan programma’s die pagina’s leesbaar maken voor schermlezers. Veel van deze externe oplossingen worden behandeld in het nieuwsgedeelte van deze  website. 

Wat veel mensen niet weten, is dat de apparaten die wij dagelijks gebruiken al veel opties bieden om het internet toegankelijker te maken voor mensen met een beperking. Hieronder worden de toegankelijkheidsopties van iPads, iPhones en telefoons en tablets die op Android draaien, van merken zoals Samsung, Google, LG, Nokia, Sony en HTC.

Apple’s iOS

Apple neemt toegankelijkheid serieus en heeft de afgelopen jaren flink ingezet op digitale toegankelijkheid voor de besturingssoftware voor mobiele apparaten, iOS, en voor iMacs en MacBooks, macOS. In een eerder artikel werd Apple’s VoiceOver al besproken, de interne schermlezer ingebouwd in iOS. Hieronder staan andere toegankelijkheids oplossingen van het Amerikaanse bedrijf.

Een witte iPhone met zwart scherm op een houten tafel

Made for iPhone-gehoorapparaten

Bij het ontwikkelen  van deze gehoorapparaten  heeft Apple de fabrikanten ondersteund om de koppeling met iPhones mogelijk te maken. Hiervoor moesten geluidsprocessors voor iPhones en iPads ontwikkeld worden. Door drie keer op de thuisknop te klikken kun je eenvoudig de instellingen van het gehoorapparaat  aanpassen. Hierdoor wordt het mogelijk om de instellingen van het apparaat op de omgeving in te stellen. Zo kun je eenvoudig het gehoorapparaat aanpassen naar een rumoerig restaurant, zodat tafelgenoten beter verstaan kunnen worden. Een andere oplossing die je iPhone biedt, is het eenvoudig kunnen bekijken van de batterijstatus van je hoortoestel.  

Ondersteuning bij lezen

Voor mensen die moeite hebben met lezen, vanwege dyslexie of een taalachterstand, is er de optie om boeken, e-mails, websites en berichten te laten voorlezen. Als deze optie is ingeschakeld kan eenvoudig de opdracht gegeven worden aan een iPhone of iPad om de tekst op het scherm voor te lezen. 

Ondersteuning bij schrijven

Een andere optie die Apple biedt is het omzetten van gesproken boodschappen naar geschreven teksten. Zo wordt het voor analfabeten mogelijk om WhatsApps of e-mails te sturen. De berichten die inkomen kunnen eenvoudig voorgelezen worden door het apparaat.

Audio beschrijvingen bij films

Voor kijkers met een auditieve beperking is ondertiteling soms niet genoeg. Spannende muziek of geluiden uit de omgeving worden bijvoorbeeld niet meegenomen in de ondertiteling. Voor deze groep heeft Apple audio beschrijvingen toegevoegd aan films uit iTunes. Netflix heeft deze optie al langer.

Aangepaste weergave

De algemene weergave van de telefoons kan ook naar wens aangepast worden. Gebruikers die gevoelig zijn voor prikkels kunnen bijvoorbeeld donkere modus inschakelen, grijstinten activeren of andere kleuren filters toepassen op het scherm. Op deze manier maakt Apple  het gebruik van de telefoons voor iedereen mogelijk. 

Voorbeeld van donkere modus op iPhone

Voorbeeld van donkere modus op iPhone.

Toegankelijkheidsfuncties inschakelen

De oplossingen die hierboven beschreven zijn kunnen gemakkelijk ingeschakeld worden. iPhone gebruikers naar het beginscherm en klikken op ‘instellingen’, waarna het kopje ‘Toegankelijk’ zichtbaar wordt. Hier kan de gebruiker het apparaat aanpassen aan persoonlijke wensen.

Google’s Android

Wereldwijd draaien nog steeds de meeste telefoons  op het besturingssysteem van Google: Android. Ook Google neemt de toegankelijkheid van de  apparaten die op Android draaien serieus. Zo zijn de volgende oplossingen ontwikkeld voor gebruikers van Android telefoons en tablets.

Een schermlezer gebruiken

Google heeft Talkback ontwikkeld als interne schermlezer voor Android-apparaten. Deze oplossing beschrijft de knoppen en opties die op het scherm worden weergegeven, zodat ook mensen met een visuele beperking deze kunnen gebruiken. Daarnaast worden gebruikers  via een audioboodschap op de hoogte gesteld van nieuwe meldingen. Talkback is te activeren door beide volumetoetsen drie seconden in te drukken of door via ‘Instellingen’ naar ‘Toegankelijkheid’ en vervolgens naar ‘TalkBack’ te gaan.

Naast TalkBack heeft Android ook BrailleBack ontwikkeld. Deze software maakt het mogelijk om via Bluetooth brailleleesregels te verbinden aan smartphones. Hierdoor kan de gebruiker tekst bewerken of het apparaat bedienen via de brailleleesregel. 

Toestel extern bedienen

Via de functie ‘Toegang via schakelaar’ is de mobiele telefoon ook te bedienen  via een schakelaar of toetsenbord. Hierdoor worden smartphones makkelijker te gebruiken voor mensen met een motorische beperking. Naast een externe schakelaar of toetsenbord kunnen ook de knoppen op de zijkanten van de smartphone ingesteld worden om het toestel te bedienen. Op deze pagina staat meer informatie over het instellen van ‘Toegang via schakelaar’ voor Android.

Niet alleen is het mogelijk om Android  smartphones en tablets te bedienen met toetsenborden of schakelaars. Ook heeft Google het mogelijk  gemaakt om telefoons via spraak te bedienen. Door opdrachten op te lezen kan de gebruiker het Android-apparaat taken geven, welke anders via het touchscreen zouden gaan. Deze optie is te vergelijken met Apple’s Siri. 

Een samsung telefoon met Android

Opties voor aangepaste weergave

Als de gebruiker moeite heeft om teksten te lezen op Android telefoons, kan de weergavegrootte en de lettergrootte naar wens worden aangepast. Hiernaast kan het ingebouwde vergrootglas gebruikt worden om tijdelijk in te zoomen op onderdelen van het scherm. 

Voor mensen die gevoelig zijn voor prikkels heeft Android diverse oplossingen ontwikkeld. Denk hierbij aan het kunnen inschakelen van een donker thema, kleurinversie, kleurcorrectie of tekst met hoog contrast. Donker thema en kleurinversie zorgen beiden voor meer donkere  tinten op het scherm. 

Het verschil tussen deze twee opties is dat bij kleurinversie alle kleuren omgedraaid worden, zo wordt zwarte tekst op een witte achtergrond witte tekst  op een zwarte achtergrond, en andersom. Ook verandert de kleur van media, zoals afbeeldingen en video’s. Bij donker thema wordt alleen de gebruikersinterface van Android en apps donkerder  gemaakt, kleuren in media veranderen niet. 

Hulp bij lezen

Android biedt de mogelijkheid handige live oplossingen op het gebied van digitale toegankelijkheid. Zo kunnen gesprekken en video’s live getranscribeerd of vastgelegd worden. Zo kan een gebruiker met een auditieve beperking in realtime een telefoongesprek houden. 

Koppeling met een gehoorapparaat

Ook bij Android is het mogelijk om gehoorapparaten te koppelen aan een smartphone. Dit gaat eenvoudig via ‘Verbonden apparaten’ in het menu ‘Instellingen’. Hier kan een Bluetooth apparaat worden toegevoegd  aan de lijst met bestaande apparaten. Zo kan een hoortoestel bediend worden vanaf de telefoon en gemakkelijk aangepast worden aan de omgeving. 

Toegankelijkheids apps  van Android

In de digitaal winkel van Android, Google Play, is een heel groot aanbod apps ook de Android Toegankelijkheidstools te vinden. Deze app is een verzameling van toegankelijkheidsapps die gebruikt kunnen worden om Android-apparaten toegankelijker te maken voor gebruikers. Veel van de oplossingen die hiervoor genoemd zijn, zijn te vinden in dit pakket. 

Ook voor developers biedt Android een helpende hand. De Accessibility Scanner helpt ontwikkelaars om een app te testen op het gebied van digitale toegankelijkheid. Apps worden beoordeeld op basis van contentlabels, grootte van het tikdoel, klikbare items en tekst- en beeldcontrast.

Het ontwikkelen van een digitaal toegankelijke website of app is een complex proces. In  de praktijk merken wij dat het developers veel helpt om een product te laten testen door mensen met een beperking. Digitaal Toegankelijk.com stelt testgroepen samen en begeleid testsessies op dit gebied. Op deze pagina staat dit proces uitgebreider beschreven

Naast het opzetten en uitvoeren van testsessies geven wij ook advies én ontwikkelen we toegankelijke online producten. Meer weten? Neem vrijblijvend contact op via onderstaande knop. 

Maak ook jouw website of app toegankelijk!

We komen graag langs om te bepalen welke stappen jullie kunnen zetten richting een toegankelijk product

Afspraak maken
Digitaal toegankelijk

Een toegankelijk internet voor mensen met ADHD

Door ADHD, Apps & Websites, Cognitieve Beperking Geen Reacties

Vraag een willekeurige marketeer of schrijver naar zijn of haar perceptie van digitale toegankelijkheid en de kans is groot dat de antwoorden die gegeven worden betrekking hebben op visuele beperkingen. Dit is ook een van de meest voor de hand liggende beperkingen, met het oog op het visuele internet.

Echter wordt een veelvoorkomende beperking als ADHD vaak over het hoofd gezien door degene developers. Vreselijk frustrerend voor de ruim 250.000 Nederlanders met ADHD die dagelijks gebruik maken van het internet.

Wat zijn de online drempels?

Mensen zijn helaas niet zo goed in multitasken als we zelf denken. Voor internetgebruikers met ADHD is het nog een stuk moeilijker om aandacht te verdelen over verschillende objecten of onderdelen. Online heeft deze groep geregeld last van informatieoverlast. De enorme hoeveelheid aan beschikbare informatie zorgt ervoor dat het voor gebruikers moeilijk is om geconcentreerd te blijven op de taak waar hij of zij mee bezig is.

Onjuist gebruik van contrast

Deze informatieoverlast vertaalt zich in de digitale wereld naar bijvoorbeeld een website met veel verschillende afbeeldingen, kleuren en lettertypes. Voor veel mensen is het moeilijk om de aandacht te richten op de belangrijke aspecten, maar voor gebruikers met ADHD wordt dit nog een stuk moeilijker. Andere factoren die vergelijkbaar zijn, zijn video’s met veel animaties en flikkerende beelden. Overmatig gebruik van deze elementen kan zorgen voor irritatie.

Oplossing

Voor WordPress websites is er een redelijk eenvoudige oplossing. Er bestaan diverse plug-ins die het voor gebruikers mogelijk maken om de site naar wens aan te passen. Neem het lime groene vierkantje linksboven in het scherm. Door op dit symbool te klikken kunnen elementen van de pagina aangepast worden. Zo kunnen kleurtinten, lettergrootte, contrast en het lettertype eenvoudig aangepast worden.

Een andere oplossing is het consistent labelen en benoemen van knoppen, formulieren en andere belangrijke onderdelen van een site. Zo kan er in de wirwar van elementen op de site, toch onderscheid gemaakt worden tussen belangrijke onderdelen.

Video’s en animaties

Een andere fout die veel wordt gemaakt bij het insluiten van video’s en animaties op een website is het automatisch af laten spelen van een video. Hierdoor speelt de video of animatie direct af wanneer de pagina geladen wordt. In zeldzame gevallen worden deze video’s met geluid vanzelf afgespeeld. Vanzelfsprekend is dit voor een grote groep gebruikers vervelend.

Oplossing

De meest voor de hand liggende optie is: simpelweg geen video’s plaatsen die vanzelf afspelen. Een andere mogelijkheid is gebruikers de kans te geven om animaties en video’s geheel uit te zetten. Zo kunnen drukke elementen van de website gepauzeerd worden.

Een website wordt weergegeven op een iPadZinsstructuur en taalgebruik

Het gebruiken van complexe zinnen kan een drempel zijn voor mensen met ADHD. Hierbij worden zinnen bedoeld met onnodig moeilijke woorden. Een ander voorbeeld zijn meerdere zinnen die door middel van komma’s tot één zin gecombineerd worden. Niet alleen websitebezoekers met ADHD kunnen problemen hebben dit soort complexe zinnen. Denk bijvoorbeeld aan mensen met autisme, met een leesachterstand, dyslexie of met leerstoornissen.

Oplossing

Wat voor de ene persoon eenvoudig taalgebruik is, is voor een ander onbegrijpelijk. Om ervoor te zorgen dat het taalgebruik op een website toegankelijk is voor een zo breed mogelijk publiek, is het verstandig om de website te laten testen. Digitaal Toegankelijk.com helpt organisaties bij het laten testen van een digitaal product.

Een ingewikkelde navigatiestructuur

Een onlogische of ingewikkelde navigatiestructuur zorgt voor verwarring, helemaal voor zij die al moeite hebben met het verdelen van hun aandacht. Helaas maken veel vormgevers en developers de fout om layouts te strak te ontwerpen, of onbekende termen te gebruiken.

Oplossing

Door verschillende navigatie opties aan te bieden, kunnen bezoekers zelf kiezen waar zij de voorkeur aan geven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan zowel een menu in de header, een zoekfunctie én de belangrijkste items nog een keer onderaan de website, in de footer. Dit wordt ook nog eens gewaardeerd door de algoritmes van Google. Niet zo heel gek, want wat goed is voor de gebruiker, is goed voor de positie die Google en andere zoekmachines een website geven. Lees hier meer over het bouwen van een digitaal toegankelijke website die goed gevonden wordt in Google.

Websites optimaliseren voor mensen met ADHD?

Voor veel websites in Nederland valt er nog veel winst te behalen op het gebied van digitale toegankelijkheid. Benieuwd naar andere tips voor meer digitale toegankelijkheid? Lees dan dit artikel over het belang van digitale toegankelijkheid.

Graag meer weten over het creëren van een digitaal inclusief product? Klik op onderstaande knop om een afspraak in te plannen.

Maak ook jouw website of app toegankelijk!

We komen graag langs om te bepalen welke stappen jullie kunnen zetten richting een toegankelijk product

Afspraak maken
Digitaal toegankelijk

Hoe het Eurovisie Songfestival werkt aan toegankelijkheid

Door Auditieve Beperking, Autisme, Cognitieve Beperking, Doof, Doofblind, Slechthorend Geen Reacties

Uit een publicatie van de NOS blijkt dat de organisatie van het Eurovisie Songfestival van 2020 neemt toegankelijkheid zeer serieus neemt. Zo wordt er naast de ondersteuning voor mensen met een auditieve en visuele beperking op tv, ook in Ahoy rekening gehouden met deze groep.

Signdancers voor doven en slechthorende

Hoofdproducent Sietse Bakker vertelde aan de NOS dat er schermen worden geplaatst waar de avond live ondertiteld zal worden. Daarnaast gaat de organisatie signdancers inzetten, welke ook op de schermen in de zaal te zien zullen zijn. Deze dansende gebarentolken zorgen ervoor dat ook doven en slechthorende de boodschap en de sfeer van de Europese zangers meekrijgen.

De reacties op social media geven aan dat er daadwerkelijk behoefte is aan dit soort ondersteuning. Op YouTube wordt er vol lof gesproken over de signdancers. Mensen geven aan dat ze nu eindelijk ook kunnen genieten van de muziek en de sfeer.

Organisatorische uitdaging

Voor de organisatie gaat het verder dan slechts een paar beeldschermen in de zaal plaatsen. Zo mogen de schermen in de zaal bijvoorbeeld niet in beeld komen voor de kijkers die via de tv de uitzending volgen. Ook moet er rekening worden gehouden met de helderheid van de schermen, zodat deze de bezoekers die het Eurovisie Songfestival bezoeken niet gaan storen.

Daarnaast houdt de organisatie rekening met bezoekers met een sensitieve beperking, zoals autisme. Er gekeken of er een ruimte kan worden ingericht waar mensen die te veel prikkels ervaren zich terug kunnen trekken.

Bekijk hieronder hoe doven en slechthorende het winnende lied van Duncan Laurence vorig jaar hebben ervaren.

Skip to content